10 september 2019

Bibelgruppen börjar ny termin och avslutar Matteus

Det var dags igen för en ny termin med bibelgruppen. I den fina sensommarkvällen går jag uppför backen till Högalidskyrkan. Vi är bara fyra som möter upp, men ett par till kan vi hoppas på till nästa gång. Någon hade förhinder. Vi blir i alla fall mycket nöjda med vårt samtal kring slutkapitlen i Matteusevangeliet.

Kapitel 27 och 28 handlar om Jesu lidande och död. Kring Judas finns det alltid funderingar. Judas förrådde Jesus för att det som står i skrifterna skulle uppfyllas, alltså det profetiska i Gamla Testamentet. Men var det förutbestämt att det skulle bli just Judas? Och när visste Jesus? Judas motiv brukar sägas vara att han var besviken på Jesus som inte var den revolutionär Judas ville att han skulle vara. Men han ångrar att han sålt Jesus för pengar och går och hänger sig.

Pilatus roll är också intressant. Han ville undvika att döma Jesus. Pilatus hustru  hade haft mardrömmar om att det var farligt för Pilatus att ha med Jesus att göra. Pilatus ger Jesus chansen att försvara sig. Men Jesus förblir tyst. Pilatus tvår då sina händer och låter folket bestämma som blivit övertalat av översteprästerna och de äldste.

Matteus skriver att Jesus blev skymfad också av de två rövare som korsfästs tillsammans med honom. Vi jämför med de andra evangelierna. I Lukas 23:41 tillrättavisar den ena rövaren den andra och säger att Jesus är oskyldig. "Jesus tänk på mig när du kommer med ditt rike." Då svarade Jesus: "Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset." Vilka trösteord för skuldtyngda människor!