29 augusti 2018

Jesus möter Människan

Jesus talar med den samariska kvinnan om livets vatten.
Det har blivit ett långt sommaruppehåll här på bloggen. Sedan jag började skriva på litteraturmagazinet.se har mina inlägg här mest kommit att handla om bibelgruppen i Högalidskyrkan. Vi träffas varannan onsdag med ojämnt veckonummer. Jag är dock borta därifrån ibland på grund av resor, till barnbarn och annat. Jag var inte på gruppens sista  möte i maj, så jag vet inte än vad vi ska läsa i höst. Det blir spännande att se vad man har bestämt. Första samlingen blir den 12 september. Nya deltagande är alltid välkomna. Man behöver inte anmäla sig innan. Vi håller till i våningen under kyrkorummet, börjar kl 17.30 och håller på till 19.00.

Under sommaren har jag varit i mässan två gånger. Den predikan jag minns hölls under rubriken "Friheten i Kristus" tolfte söndagen efter Trefaldighet. Jesus befriar människor från plågor, oro och ensamhet. Prästen talade om de människor som fick möta honom. Det var bland andra kvinnan vid Sykars brunn och tulltjänstemannen Sackaios som klättrat upp i ett träd för att få syn på Jesus.

Kvinnan gick till brunnen mitt på dagen när det var som varmast, för då var ingen annan där. Hon var förtalad och utstött ur gemenskapen på grund av att hon hade haft flera män. Hon hade låga tankar om sig själv. Men Jesus talade med henne som en jämlike. Desto märkvärdigare var detta möte när man tänker på att en rabbin inte skulle tala ensam med en kvinna och att hon dessutom var samarier, vilka var judarnas fiender. Efter samtalet blev hon frimodig, gick tillbaka in till staden och berättade om sitt möte. Sackaios var småväxt. Det var därför han var tvungen att sitta uppe i trädet. Han var dessutom föraktad, eftersom han var en representant för den romerska ockupationsmakten. När Jesus bjuder hem sig själv till tulltjänstemannen blir Sackaios upphöjd och får ett värde.

På hösten är det också bokmässa i Göteborg. Jag har varit där en gång, och i år är det dags igen. Den första dagen, torsdagen den 27 september, ska jag bevaka de olika program som Svenska Kyrkan har under rubriken "Se människan". Det blir programpunkter som Teologins möjligheter, Ordets tillblivelse, Platsen och De tillhöriga. Jag ska läsa in mig på en del. Lennart Thörn ska tala utifrån sin bok "Ordets tillblivelse" (2017) som handlar om Lukasevangeliet. Den har jag lånat på biblioteket.

Vi hörs igen om ett par veckor, då bibelgruppen börjat.