8 oktober 2019

Pilgrimsvandring och läsning av Galaterbrevet

Paulus
Bibelgruppen läser Galaterbrevet. Det är ett brev från Paulus till de kristna i Galatien. I det är han tydlig med att man inte blir frälst genom att följa lagens bud.  Det är genom tron på Jesus Kristus som vi når rättfärdighet.

Men innan vi började läsa fick jag berätta om min pilgrimsvandring till Santiago de Compostela. Jag, min man och ett par bland våra vänner, gick härom veckan, i en större grupp om 50 personer, en del av den franska leden, Camino francés. Aposteln Jakob (Santiago på spanska) hade blivit avrättad år 44 i Jerusalem som den förste martyren bland lärjungarna. Enligt traditionen hade hans kropp mirakulöst förts till norra Spanien, där han tidigare missionerat. Han sägs vara begravd i katedralen i Santiago de Compostela.

Hela Camino francés som börjar på franska sidan av Pyrenéerna är 80 mil lång. Vi började i Burgos. En riktig pilgrim går med hela sin packning på ryggen och övernattar i enkla sovsalar. Vårt bagage togs om hand av en buss, och vi bodde på hotell. Vi skjutsades också själva till olika utgångspunkter för vandringen. På det sättet fick vi se en större del av landskapet, slätten nära Burgos och det frodiga Galicien längre västerut. Totalt gick vi cirka sex mil på fem dagar. Några dagar kunde man välja att gå längre om man ville.

Vi besökte flera ståtliga katedraler i olika städer, men det var mer i egenskap av turister. Vår resa hade ingen kristen inramning. Guiden deklarerade att hon inte var troende. I Santiago de Compostela kunde vi närvara vid pilgrimsmässan, men eftersom katoliker inte välkomnar protestanter till nattvarden gick jag inte fram. Ni kan läsa mer om resan på Rolfs flyg och buss som var arrangör.

Bibelgruppen var också nyfiken på Carolinas resa till Egypten som ska gå av stapeln om ett par veckor. Hon ska gå en led, Sinai trail, som öppnades 2015 och nu involverar många olika beduinstammar. Där bär kameler bagaget och man sover i  tält. Denna resa har inte heller någon religiös inramning. Men Carolina ska ta sig till Katarinaklostret, kristenhetens äldsta, vid foten av berget Sinai.

Så till läsningen: Paulus har predikat för Galatierna om friheten i Kristus. Om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö, skriver Paulus. Han menar att för hedningarna som blir kristna behövs ingen omskärelse. Men nu har det kommit någon eller några till Galatien som gjort de kristna hedningarna osäkra. Därför blir Paulus så tydlig och hård i sitt tilltal. De ska hålla fast vid honom!

Paulus och Petrus var oense. Enligt Petrus var det judarna som skulle omvändas till den kristna tron. Men till slut kom de överens. Det blev Paulus som vann. I Galaterbrevet står de kända orden: "Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus." Kristendomen blev universell.

Efter Galaterbrevet följer flera likaledes korta brev. Vi bestämmer oss för att fortsätta med Efesierbrevet.