12 oktober 2017

Livligt i bibelgruppen

Vi fortsätter med Apostlagärningarna i bibelgruppen. I går var det särskilt god stämning med mer prat än vanligt. En sak är att vi helt enkelt tycker om att samlas. Om man har varit borta ett tag är man glad för att komma tillbaka. Det andra är att just Apostlagärningarna är så intressanta. Det handlar om den första tiden när folket av Vägen bildar grunden för kyrkan och församlingen.

En viktig fråga är vilka som ska få höra dit. Ibland när jag läser Bibeln får jag intrycket att Jesus predikar för det israeliska folket och judarna. Men han överskrider gränser genom att tala med andra som den samariska kvinnan. I Apostlagärningarna ser vi hur cirkeln vidgas.

I tionde kapitlet sänder den romerske officeren Cornelius bud efter Petrus. Cornelius var from och gudfruktig, gav rikligt med allmosor till judarna och bad till Gud, står det. Dagen efter, innan Cornelius män kommit fram, får Petrus en viktig syn med "orena" djur. En röst säger till honom att han ska slakta dem. Det avfärdar han bestämt rättrogen jude som han är. Men senare inser Petrus att det är Gud som talat om för honom att ingen människa är ren eller oren.

Hos Cornelius samlas många för att lyssna till Petrus och Herrens ord. Medan Petrus ännu talade föll den helige Ande över alla som hörde hans ord, också över hedningarna. Alla talade i tungor och prisade Gud. Då beordrade Petrus att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. "Vem kan hindra att de blir döpta med vatten, när de har tagit emot den heliga anden alldeles som vi?"

Efter Petrus syn får alla omvända sig till Kristus, inte bara judarna. Gud har visat att ingen är oren. Nu är det dags, nu kan det spridas. Också vi, icke-judar, är inkluderade.

Några viktiga frågor hade bibelgruppen om judendomen. Varför är vissa djur och mat oren? En del har uppenbart med hälsoaspekter att göra. Annat kan inte heller judarna förklara. De säger att man får följa reglerna av lydnad i väntan på förklaring.

En riktigt stor fråga är varför judendomen inte erkänner Jesus som Messias. Jesus etik är viktig för judarna, säger Gunnar, men för dem är han inte den riktige Messias. När Messias kommer skapar han fred på jorden, enligt utsagorna i Jesaja. Och som vi ser är Fredsriket ännu inte här.

Vid nästa sammankomst kan jag inte vara med. Då är jag och min man i Luxemburg. Sonsonen ska få en lillasyster. En stor händelse i familjens liv. Då ska vi vara till hands.