28 september 2018

En chans att läsa Bibeln (Bokmässan 2018)

Om två månader kommer Nya Testamentet på lättare svenska ut. Initiativet kom från Lättläst förlag där en chef kontaktade Myndigheten för tillgängliga medel. Hanna Wallsten med flera har samarbetat med Bibelsällskapet. Målgruppen är läsare som av olika skäl har svårt att ta till sig "Bibel 2000". Hanna Wallsten har sett tonåringar framför sig när hon arbetat med materialet.

Hur förenklar man då? Man kan skriva kortare meningar, ta bort bisatser, byta ut svåra ord. Ibland kan budskapet bli starkare, när språket inte sätter upp hinder. I Johannes första kapitel har till exempel i begynnelsen blivit "från början". Grundbetydelsen får inte ändras. Det är dock en helig skrift. Men Hanna Wallsten har varit trygg i sitt samarbete med Bibelsällskapet.

En del stora viktiga ord måste förstås bli kvar som evangelium och rättfärdighet. De förklaras då i en ordlista på slutet.

27 september 2018

Kultur och tro på bokmässan

Se människan på bokmässan är ett av Svenska kyrkans största kulturevenemang. Nu på förmiddagen har jag lyssnat på två programpunkter.

Först handlade det om teologins möjligheter. Professor Ola Sigurdson berättade att på hans institution i Göteborg arbetar man gränsöverskridande tillsammans med litteraturvetare och idéhistoriker. Vad det gäller att komma ut med forskningsresultaten är det dock inte så tillfredsställande. De publiceras på engelska i akademiska tidskrifter - som ingen läser, tillade Sigurdson. De är nog mest till för andra forskare och framför allt för dem som ska ge anslag.

Alltså: Ut med teologin i medierna! Jag drar mitt strå till stacken.

Teologin är till för alla som reflekterar över Gud. Den är till för människorna i vardagen, men den kräver ingen bekännelse. Ola Sigurdson, som är mycket produktiv, håller nu på med en bok som ska heta "Gudomliga komedier". Han har hållit på med den i många år, och den kommer att dröja ytterligare några. Den kommer att bli mycket teoretisk och inte alls rolig, försäkrade författaren.

Ordets tillblivelse var nästa rubrik. Lennart Thörn samtalade med Sara Wrige om sin bok med samma titel. Den är en kommentar till Lukasevangeliet, en ganska omfattade sådan, men man behöver inte läsa den från pärm till pärm. Det går till exempel utmärkt att slå upp tillämpliga sidor inför söndagens bibeltexter. I Litteraturmagazinet dök jag ned i hans kommentar till avsnittet om Marta och Maria.

En stor utmaning för Thörn har varit att en muntlig tradition ligger till grund för Lukas. Han var den första som skrev ned Jesu liknelser. Thörn underströk att man inte med säkerhet kan veta att de löd likadant ur Jesu mun. Men Thörn älskar Lukas Jesus som har hjärta för de svaga. Lukas är de fattigas evangelist. Där är Jesus extra krävande mot de rika. Det kostar att följa honom. Och i kapitel 14 kan vi läsa att vi ska bjuda dem som inte kan bjuda tillbaka.

13 september 2018

Höstupptakt i bibelgruppen (Matteusevangeliet)

I går startade höstterminen för bibelgruppen. Vi ska samlas sex gånger, i stort sett varannan vecka. Men jag kommer att vara frånvarande vid två tillfällen. Inte så bra.

Vi fick stora nyheter. Gunnar Lind, vår samtalsledare ska pensioneras i januari. Och Högalidskyrkan ska renoveras, oklart när och hur lång tid det tar. Gunnars efterträdare i bibelgruppen blir Joakim Kohls. Det var i alla fall en god nyhet. Honom har jag och Tage från bibelgruppen haft intressanta samtal med ett par gånger.

Positivt i går var också att vi var så många, 14 stycken. Någon hade kommit tillbaka från förut, några var nya. Bland de nya fanns en ung man som sade att han aldrig hade läst Bibeln. När vi skulle föreslå fortsättningen för våra studier tyckte jag därför att vi skulle läsa Matteusevangeliet. I förordet i Bibeln står det att det lämpar sig för undervisning i kyrkan. Detta för att det innehåller mer av Jesu egen undervisning än de andra evangelierna. Det kom andra förslag om böcker ur Gamla Testamentet som Ester och Rut, men Gunnar landade till slut i Matteus.

Matteusevangeliet inleds med Jesu släkttavla. Det är många namn som rabblas upp, men kontinuiteten är viktig och att Jesus härstammar från Abraham. "Jesu födelse" är rubriken för nästa avsnitt. Det handlar dock inte om födelsen utan om Josefs förhållande till sin trolovade som blivit havande utan att de varit tillsammans. Josef tänkte skilja sig från henne. Då kom Herrens ängel till honom och sade att Maria, som blivit havande genom helig ande, skulle föda en son och att Josef skulle ge honom namnet Jesus, "ty  han skall frälsa sitt folk från deras synder". Josef kom därefter att ta hand om och skydda Maria och Jesusbarnet.

I kapitel 2 kommer de österländska stjärntydarna - de tre vise männen - till Jerusalem för att söka efter "judarnas nyfödde kung". Herodes, som var kung då, var en grym man som dödade sina hustrur och sina barn för att själv försäkra sig om makten. Han bad stjärntydarna att komma med bud till honom. När han blev lurad av dem lät han döda alla gossar under två år i Betlehem och dess omnejd. En tillbakakoppling görs till Jeremia, där stammodern Rakel begråter sina barn när de förs bort från sitt land av assyrierna. Josef hade emellertid tagit med sig Maria och Jesus till Egypten, där de stannade tills Herodes hade dött.

Gunnar, som varit mycket i Egypten, berättade att det finns en Mariakult där bland kopterna. Man tog emot hennes barn, och man visar gärna på minnesplatser som det finns många av.

Rakels gråt har inte upphört.Vi slutade med en bön för Idlibs barn.