13 mars 2014

Jakobsbrevet och bönens kraft

Jakob den rättfärdige, Jesu bror
I går var det dags för Jakobsbrevet i Nya Testamentet. Denne Jakob anses vara en av Jesu bröder. Han hade två eller tre. Möjligen var det en halvbror. Josef kan ha tagit en mycket yngre kvinna till hustru och haft med sig barn till hushållet. Om brevet är författat av en bror till Jesus måste det ha kommit till före år 62, då Jakob stenades till döds.

I bibelgruppen försökte vi reda ut vem Santiago de Compostelas Jakob är. Det borde vara en av apostlarna, bror till Johannes. Han var den förste av apostlarna att lida martyrdöden. Enligt en legend blev han korsfäst i Egypten där han misssionerade. Enligt en annan blev han halshuggen av Herodes när han kom tillbaka från en missionsresa i Spanien. Hans reliker ska finnas i Santiago de Compostela, målet för den medeltida pilgrimsvägen från Trondheim, Jakobsvägen. En annan väg gick från Trondheim till Jerusalem. Det var en betydande form av turism som ledde till att man byggde härbärgen utmed vägen. Naturligtvis kom det till ekonomiska intressen. Jag har varit i Lourdes och sett en del av detta. Musslan är aposteln Jakobs symbol. Ni känner väl till pilgrimsmusslan?

Det är lite rörigt och osäkert det här. Jesu bror och aposteln Jakob har ofta blivit sammanblandade. Jakobs brev är i alla fall, i likhet med Petrus, författat när man var inställd på att Jesus skulle komma tillbaka inom en snar framtid. Det gällde bara att hålla ut. Jakob var, kan man säga, den förste samlande biskopen i Jerusalem. Nästa var hans bror Judas - alltså inte lärjungen. Petrus i sin tur var missionär och fortsatte att organisera kristenheten. Det finns en referens till Job: "Ni har hört om Jobs uthållighet, och ni har sett hur Herren lät det sluta, ty Herren är rik på medlidande och barmhärtighet."

Jakobsbrevet betonar trons gärningar. En tro utan gärningar är död. Och gör inte skillnad på människor! Förakta inte de fattiga! Snarare verkar det vara de rika som ligger illa till. "Så skall den rike vissna bort mitt i all sin strävan." Jag tolkar det välvilligt som att den rike har en felaktig, fåfänglig strävan.

Jakob framhåller också bönens kraft. "Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan." Då tänker jag på vad som hände för två veckor sedan bara. Jag fick mitt första barnbarn, men förlossningen var svår. Den lille andades inte de första tio minuterna! För att förhindra påverkan på hjärnan kyldes han ner i tre dygn. Jag var orolig förstås och ropade på Gud. Min syster som har en stark tro samlade hela sin stora familj och bad. Det gick väl! Man har inte hittat några som  helst spår av skador. Jag tackar min dotter, hennes sambo, Jesus och den samlade vetenskapen för underverket! Dante är fantastisk!

Det är hela fyra veckor till nästa bibelsammankomst. Vår samtalsledare Gunnar Lind ska åka med en grupp till Egypten, där de bland annat ska träffa den koptiske påven. Vi får hoppas att skyddsänglarna är med dem. Det är inga säkra ställen att resa till.