25 april 2020

Jag läser Bibeln ensam

Att läsa Bibeln ensam är inte optimalt, men nu under coronavirusets framfart träffas inte bibelgruppen. Helt ensam är jag inte. Jag har Tom Wright, "Lukasevangeliet för alla" som följeslagare. Här vill jag dela med mig av några höjdpunkter i mitt läsande.

I Lukas 10:38-42 skildras ett besök av Jesus hos systrarna Marta och Maria i Betania. De var goda vänner till honom. Men Marta beklagar sig. Hon tycker att systern skulle vara henne mer behjälplig med hushållssysslorna. Då svarar Jesus att Maria, som sitter och lyssnar vid  hans fötter, har valt den bästa biten. Jag har intresserat mig mycket för detta bibelstycke och tidigare skrivit om det här. Hos Wright finner jag en kraftfull kommentar om Jesus och Maria från Betania.

Det radikala var att Maria betedde sig som en man. Maria hade överskridit en viktig gräns i hushållet. Det var närapå en skandal att en kvinna slog sig ner obesvärat bland män. Att sitta vid en lärares fötter var en utpräglat manlig roll. Att sitta vid någons fötter betydde att man var dennes elev. Maria har intagit platsen som en blivande lärare och förkunnare av Guds rike, skriver Wright. Och Jesus bekräftar hennes rätt att göra det.

Tom Wright har också några tröstande ord om tron, en tro som i dessa tider kanske inte får lika mycket näring av andra. Det handlar om senapskornet. Apostlarna ville att Jesus skulle ge dem större tro. Då svarade han: "Om ni hade tro så stor som ett senapskorn skulle ni kunna säga till mullbärsträdet där: Dra upp dig själv med rötterna och plantera dig i havet! Och det skulle lyda er."

Wrights kommentar är att det inte är stor tro vi behöver utan tron på en stor Gud. Tron är som ett fönster som man kikar ut genom. Avgörande är inte hur stort fönstret är utan hur stor Gud är. "Om det är Gud skaparen, den Gud som verkar i Jesus och i anden, så kommer den minsta glugg ge dig tillgång till en kraft som du aldrig har kunnat drömma om."

Slutligen vill jag återge vad Tom Wright skriver om det eviga livet och himlen. I samband med Guds rike och "den kommande tiden" har det grekiska ordet för tid ofta översatts med "evig". Men evigt liv betyder inte bara en tillvaro utan slut utan avser även livet i den kommande tiden. Det har vi tillgång till redan nu genom tron och dopet.

Vad är då himlen? Himlen är Guds dimension av skapelsen, skriver Wright. Vi kan komma till himlen redan i dag om vi hör till de människor som låter sitt jordiska liv styras av himlens normer och syften. Trösterikt men också uppfordrande.