4 juli 2021

Nu kan vi fira gudstjänst igen

När jag kommer uppför backen till Högalidskyrkan ser jag byggnadsställningarna. En omfattande renovering har inletts som kommer att pågå upp emot två år. Men kyrksalen i församlingshemmet är öppen för gudstjänster. Fönstren står på vid gavel mot Högalidsparken i högsommarprakt.

Stolarna är uppställda med mellanrum med tanke på pandemin. Trettio personer är tillåtna i detta begränsade kyrkorum. Annars är femtio det nya antalet. Tio blir vi denna sommardag, förutom präster, organist och kyrkvärd. Gott så. Jag är glad att vi kan fira gudstjänst igen. Det har inte varit möjligt i Högalid sedan oktober. Då var det även nattvard. Prästen gav oblaten utan ord. Men nattvarden som jag längtar till väntar man med till hösten och om smittläget tillåter. Psalmsången är också utesluten.

Ringningen med spröda klockor som inledde måste ha varit inspelad. I alla fall var det inte Högalidskyrkans. Musiken därefter var "Intåg i sommarhagen" av Wilhelm Peterson-Berger. Så fin. 

Vi läste Överlåtelsebönen tillsammans. "Fyll mig med det goda, så att jag blir till välsignelse." De orden fastnade jag speciellt för. Alla är vi kallade att leva i Jesu efterföljd.

Apostladagen är det i dag. Bibelläsningen är från Lukas och handlar om det stora fiskafänget. Med apostlar brukar man mena lärjungarna som levde nära Jesus och kunde vittna om hans gärningar. Men Paulus var också en apostel, och han nämnde Junia som en högt ansedd sådan. Paulus sade att hon hade varit Kristi efterföljare långt före honom. 

Efter gudstjänsten växlade jag några ord ute på trappan med Joakim Kohls. Jag har deltagit i några av hans studiegrupper. Han bad mig att komma med förslag på ny läsning och diskussion i höst. Roligt.