18 december 2019

God Jul från Johannes-gruppen

Ernst Barlach, Das Wiedersehen 
Jag vill önska God Jul med denna fina staty av den tyske konstnären Ernst Barlach.

När vi avslutade Johannesevangeliet i går läste vi om Jesu korsfästelse och återuppståndelse. När Jesus visade sig för lärjungarna var inte Tomas med, och när de berättade för honom hade han svårt att tro. Om han inte fick se spikhålen i Jesu händer och sticka fingret i dem och i hans sida kunde han inte tro att det var mästaren som återuppstått. Men Jesus kom tillbaka en vecka senare och lät Tomas känna på honom. Barlach skildrar återseendet så fint, tycker jag.

Jesus sade till Tomas (som kommit att kallas för Tvivlaren): "Du tror för att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror!"

12 december 2019

Jesu död och antisemitismen

I dag skriver jag om den nya bibelgruppen som studerar Johannesevangeliet. Vid vårt möte förra veckan ställdes den svåra och viktiga frågan varför Jesus var tvungen att dö. I förrgår fick vi några tillägg till svaren från vår präst.
Jesus inför Pontius Pilatus

I Gamla testamentet hade Gud också en relation till människorna. Det finns det många exempel på. Tänk bara på Moses! Men det förtydligades genom Jesus i Nya testamentet. Det som alltid hade varit blev uppenbart genom hans liv.

Gud kräver inte ett blodigt offer för att ta emot oss. Men för att Jesus inte längre ska vara begränsad av sin fysiska person dör han och sänder den heliga Anden till oss, som en universell närvaro i varje människa.

Vi läser om Jesus inför Pilatus. Från översteprästen Kajafas fördes Jesus till Pilatus residens. Pilatus var romarnas ståthållare i Jerusalem. Först ville denne att judarna själva skulle döma Jesus, men de hade inte rätt att döma någon till döden. Pilatus inledde en dialog med Jesus som slutar med frågan "Vad är sanning?" Sedan gick han ut igen till judarna och sade att han inte kunde finna Jesus skyldig till något. Och det var sed att frige en jude vid påsken. Då valde de rövaren Barabbas i stället för Jesus.

Kajafas hade tidigare sagt att det var bäst att en man dog för folket. Judarna hade den särställningen under romarriket att de inte behövde dyrka kejsaren som Gud. De var rädda att bli av med det privilegiet om en ny rörelse kunde åberopa sig på Gud och dessutom Messias.

I Johannesevangeliet kap 18 v 40 finns ursprunget till antisemitismen. Judarna dödade Gud! I detta sammanhang nämnde vår samtalsledare boken "Bibeltolkningens bakgator", skriven av teologen Jesper Svartvik. Där behandlas hur man använt sig av Bibeln i diverse debatter genom historien.

Jesus har satt oändligt många avtryck i skönlitteraturen. Även Pilatus och Barabbas har det skrivits om. Den ryske författaren Michail Bulgakov bygger i "Mästaren och Margarita" ut Jesus samtal med Pilatus. Han låter den romerske ståthållaren få leva med svåra samvetskval efter att Jesus har dödats. När det gäller Barabbas har vi vår egen Pär Lagerkvist som skrivit en roman med "Barabbas" som titel. Barabbas blev fascinerad av Jesus men gick tillbaka till att leva efter våldets princip hos Lagerkvist.

Om vi går tillbaka till Joh kap 17 hittar vi "Jesu förbön för dem som är hans". Han ber för sina lärjungar. "Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig." ( v 20-21).

Vi får vara med i Jesus avskedstal, noterar vi med glädje i bibelgruppen.

11 december 2019

Om andlig enhet, kärlek och respekt (Efesierbrevet)

Min gamla bibelgrupp har haft sitt sista möte för terminen. Glädjande nog kunde vår pensionerade präst
De har pengar, karriär och familj. Men de har tråkigt.
Gunnar Lind besöka oss i måndags. Han har saknat vår gemenskap. Vi fick en ny medlem också! Det verkade som att hon ville fortsätta i vår.

Vi avslutade Efesierbrevet. Där uppmanar författaren i Paulus namn församlingsmedlemmarna att leva i frid och enhet. Det fick oss att tänka på kyrkans splittring i dag i den katolska, lutherska och ortodoxa. En mängd av frikyrkor finns också. Något som jag själv tycker är ledsamt är att katoliker inte får dela nattvardsbord med protestanter. När vi närvarade vid pilgrimsmässan i Santiago de Compostela i september vågade jag inte gå fram. Gunnar trodde att man ibland kunde hitta lösningar för sådant, kanske ha två olika bord bredvid varandra.

Författaren skriver också om den nya människan som har skapats efter Guds avbild. Han säger till dem som lärt känna Kristus att de inte ska leva som hedningarna, vars tankar är tomhet. "Utan skamkänsla ger de sig hän åt utsvävningar och lever ett alltigenom orent och själviskt liv." (v 19) I detta sammanhang kunde jag inte låta bli att berätta om den norska serien "Exit" som går på svtplay. I dag kanske vi inte riktigt kan konkretisera vad synd är. Men titta på dessa avsnitt som grundar sig på levnadssättet hos fyra män i Oslos finanselit! Där får ni en illustration av en tillvaro helt bortvänd från Gud. Där styr utsvävningar med alkohol och droger och utnyttjande av kvinnor, vars syfte är att fylla igen den existentiella och andliga tomheten.

Vi fortsätter att läsa att i den kristna familjen ska vi kvinnor foga oss efter våra män som efter Herren. Så står det. Å andra sidan ska männen älska sina hustrur som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den. I kap 6 är det barnen som ska lyda sina föräldrar. Men fäderna ska inte reta upp sina barn! Slavarna ska lyda sina herrar, men herrarna ska inte använda hårda ord. "Ni vet ju att de och ni har samme herre i himlen, och han tar inte hänsyn till person." Vi får läsa detta i sin historiska och kulturella kontext men kan ta till oss orden om ömsesidig kärlek och respekt.

Nu får vi hoppas på återseende i vår och att de som varit frånvarande på grund av dålig hälsa kommer tillbaka.

4 december 2019

Varför måste Jesus dö?

Vid vår läsning av Johannesevangeliet har stora frågor kommit upp. Nedan följer några sätt att svara. Vi har i denna grupp hjälp av en präst.

Korsfästelsen av Simon Vouet
Varför måste Jesus dö?

Jesu död var en försoningsdöd. Han dog för våra synders skull. Människorna klarade inte av att hålla Guds bud. Genom Jesu död på korset ingick Gud ett nytt förbund med människorna.

Men Gud offrade inte sin son. Han offrade sig själv. Genom Jesus går Gud in i världen och öppnar vägen till sitt eget hjärta. Det är en väg som är öppen för oss som vi inte behöver skapa själva. Gud vill ha en relation till oss människor. Gud delar våra villkor. Gud finns också i mörkret.

Hur ska vi älska Jesus?

I Johannes kap 14 v 21 läser vi: "Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig". Och några rader längre ner: "Om någon älskar mig bevarar han mitt ord" (14:23). I 15:17 befaller han oss att älska varandra.

Det behöver inte vara så känslosamt att älska Jesus. Vi vet vad vi har att hålla oss till.

Ska vi be till Gud eller Jesus?

I frikyrkorna vänder man sig mer direkt till Jesus. I Svenska kyrkan ber man till Gud. Lärjungarna tillbad nog inte Jesus när han levde bland dem. Men Jesus säger själv att han är i Fadern och Fadern i honom. (14:11) Då borde det gå bra att samtala både med Jesus och Gud.

Det sägs ibland att Gud är en relation. Det är nog lättare då att vända sig till Jesus som varit både Gud och människa och levt bland människorna på jorden.