4 december 2019

Varför måste Jesus dö?

Vid vår läsning av Johannesevangeliet har stora frågor kommit upp. Nedan följer några sätt att svara. Vi har i denna grupp hjälp av en präst.

Korsfästelsen av Simon Vouet
Varför måste Jesus dö?

Jesu död var en försoningsdöd. Han dog för våra synders skull. Människorna klarade inte av att hålla Guds bud. Genom Jesu död på korset ingick Gud ett nytt förbund med människorna.

Men Gud offrade inte sin son. Han offrade sig själv. Genom Jesus går Gud in i världen och öppnar vägen till sitt eget hjärta. Det är en väg som är öppen för oss som vi inte behöver skapa själva. Gud vill ha en relation till oss människor. Gud delar våra villkor. Gud finns också i mörkret.

Hur ska vi älska Jesus?

I Johannes kap 14 v 21 läser vi: "Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig". Och några rader längre ner: "Om någon älskar mig bevarar han mitt ord" (14:23). I 15:17 befaller han oss att älska varandra.

Det behöver inte vara så känslosamt att älska Jesus. Vi vet vad vi har att hålla oss till.

Ska vi be till Gud eller Jesus?

I frikyrkorna vänder man sig mer direkt till Jesus. I Svenska kyrkan ber man till Gud. Lärjungarna tillbad nog inte Jesus när han levde bland dem. Men Jesus säger själv att han är i Fadern och Fadern i honom. (14:11) Då borde det gå bra att samtala både med Jesus och Gud.

Det sägs ibland att Gud är en relation. Det är nog lättare då att vända sig till Jesus som varit både Gud och människa och levt bland människorna på jorden.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar