27 augusti 2021

Inför kyrkovalet

I onsdags var jag på mässa i Högalids kyrksal i församlingshemmet. Kyrkan är stängd och under renovering. Äntligen var det nattvard igen. Nu gick det till så att prästen spritade sina händer och doppade oblaten i vinet. Sen fick man ta emot den. Om man ville delta i psalmsången fick man ta på sig munskydd. Varje onsdag kl 12 är det veckomässa i Högalid. Den vanliga är kl 11 på söndagen.

Snart är det kyrkoval. Jag har väl deltagit i det någon gång förut, och den här gången har jag bestämt mig för att rösta. Fem miljoner medlemmar i Svenska kyrkan är röstberättigade, alla som är över 16 år. Valdeltagandet är mycket lågt. Förra gången, 2017, var det 19 procent. Det var ändå högre än på länge, eftersom det fanns en önskan hos många att hålla Sverigedemokraterna borta.

I kyrkovalet deltar politiska partier. Men det finns nomineringsgrupper som kritiserar det upplägget. Prästen Karl-Henrik Wallerstein, som kandiderar för Frimodig kyrka, har gjort ett debattinlägg i tidningen "Dagen". Han menar att politiseringen är till skada. Biskoparna har inte rösträtt i den kyrka de ska leda. Kyrkomötet, det högst beslutande organet, har all makt. "Jesus är marginaliserad".

Egentligen är det tre val: på kandidater till  kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet. Högalids församling har i kyrkofullmäktigevalet inga kandidater som är anslutna till politiskt obundna nomineringsgrupper. Stockholms stift har emellertid det och kyrkomötet. Det handlar om Frimodig kyrka och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK). På Svenska kyrkans webbsida kan man söka sig fram till sin församling för att se nomineringsgrupperna och namnen på kandidaterna. På röstkortet som kommer i brevlådan framgår var och när man kan rösta. Det går också att prenumerera gratis på Kyrkans Tidning fram till valet och få information den vägen.