5 december 2013

Bibelgruppen: apokryfer och missade möten


I går hade vi terminsavslutning i vår bibelgrupp i Högalid. Det började dåligt. Ingen hade gjort kaffe, och vi trodde vi skulle behöva nöja oss med torra pepparkakor som vi hittade i ett skåp. Men då i nödens stund dök Maria upp med en helt underbar kokoskaka.

En annan liten missräkning: Vår samtalsledare Gunnar hade läst fel läxa. Hur skulle vi ha klarat oss utan Ture som var helt begeistrad över Jesus Syraks vishet? Ture hade antecknat personliga kommentarer vid läsningen som han delgav oss andra.

Jesus Syraks vishet är en av Gamla testamentets apokryfiska böcker. Apokryferna, som betyder de dolda skrifterna, fanns med i Gustav Vasas bibel men försvann i 1917 års översättning. I Bibel 2000 har de emellertid kommit tillbaka.

Martin Luther sade att de var god och nyttig läsning men inte kunde jämföras med Gamla testamentet i övrigt. God och nyttig läsning kan, om man så vill, hänföras till Jesus Syraks vishet - även till Salomos vishet som behandlades förra gången. Då var jag inte närvarande.

Jesus Syraks vishet är 40 sidor som vimlar av råd och förmaningar. Jag orkade bara läsa en tredjedel. Det hela har naturligtvis en patriarkal inramning - boken är författad mellan 190 och 180 f Kr. Kvinnan framställs som någon som kan locka till synd, men den goda hustrun hyllas också.

Det finns ett trevligt avsnitt med rubriken "Njut av livet". Där står det att man inte ska vara hård mot sig själv: Mot vem kan man då vara god? Ett allmängiltigt råd är också att man ska vara beredd att lyssna men tänka sig för innan man svarar. "Har du begrepp om saken, så svara din nästa; om inte, så håll tand för tunga." Boken innehåller även lovsång och bön.

Vi började terminen med Tobits bok. Den är nästan berättad som en saga. Tobit som är blind och lever i exil sänder i väg sin son Tobias att hämta pengar som är deponerade hos en israel i Medien. På sin resa får han ängeln Rafael som följeslagare. Ängeln ser till att Tobias kan äkta sin släkting Sara. Hon har tidigare varit drabbad av en demon som dödat sju män på bröllopsnatten! Boken slutar med en lovsång av Tobit som genom Rafaels inrådan fått sin syn åter med hjälp av gallan från en fisk.

Ester enligt den grekiska texten är en annan apokryf som behandlades vid ett tillfälle då jag inte kunde vara med.

Det finns en guide till apokryferna, De glömda böckerna av Lars Olov Eriksson, teol dr i Gamla testamentet. Men den är tyvärr slut på förlaget. Det blir till att leta på bibliotek för den intresserade.

Nästa termin inleds med Baruk, ytterligare en apokryf.  Den är bara på fem sidor. Skönt! Jag längtar tillbaka till Nya Testamentet, för jag fick inte igenom mitt förslag att läsa Job i GT, existentialismens urkund. Eller ska jag framföra min önskan på nytt?

2 kommentarer: