8 maj 2014

Våravslutning i bibelgruppen (Jesajas bok)

Högalidskyrkan, Ansgarskapellet
Jesajas bok är den i Nya Testamentet mest citerade eller refererade av alla gammaltestamentliga böcker. Man har funnit 80 citat från Jesaja och 300 allusioner till utsagor i samma bok. Vi hade läst de första tolv kapitlen och det centrala kapitel 53 som anses vara höjdpunkten i hela den gammaltestamentliga profetian. Där stiger upp som ett rotskott ur torr mark han som ska bära de mångas skuld.

Profeten ingriper direkt i de politiska händelserna under en tid, på 700-talet f Kr, då Israel är hotat från olika håll och främst av Assyrien. Han fungerar som domsprofet. Han varnar för Guds vrede: "Han väntade oväld men fann våld, väntade rätt men fann orättvisa." (kap 5). Men Jesaja tröstar också och ger hopp. Det är ett hopp som förs vidare genom evangelierna och Uppenbarelseboken. I kap 7 står det att Herren ska ge ett tecken: "Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanu El, 'Gud med oss'." I kap 9 finner vi orden från advent: "Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram." Budskapet om den kommande Messias kan läsas som ett gammaltestamentligt julevangelium. Orden i Jesaja "Ty ett barn har fötts, en son är oss given" återkommer i Händels Messias.

Det råder olika uppfattningar om enheten i Jesajas bok. En del forskare menar att det kan finnas både en andra och en tredje Jesaja. Ola Wikander verkade vara på den linjen, men han utvecklade det inte i det föredrag han höll om sin nya bok "Gud är ett verb". Jag har skrivit om Wikanders bibelläsning i LitteraturMagazinet.

Inför nästa termin talade vi om att, när det var onsdagen före en söndagsmässa som Gunnar skulle hålla i, vi kunde komma med reflexioner kring bibeltexterna. I den nya kyrkoordningen läses vid sidan av Evangeliet en text ur GT eller en text ur epistlarna. Mer måste man inte läsa, men man kan ha två bredvidtexter. Gunnar välkomnade också förslag till förbönsämnen.

Något annat som vi kunde pröva var att läsa Moseböckerna och koppla dem till passager hos profeterna. Judarna går igenom de fem Moseböckerna på ett år och med hänvisning varje vecka till de profetiska böckerna. Det var så man läste på Jesu tid.

Sivs sockerkaka var underbart god! Nästa träff blir den 10 september. Däremellan en lång och härlig sommar. Och Högalidskyrkan med sitt vackra Ansgarskapell står öppen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar