8 juni 2018

Jag missade bibelgruppens sista möte

En skrivande Paulus
Jag läste ut Romarbrevet ensam från kapitel 6. Det är bättre att läsa tillsammans med andra. Det är därför jag sedan fem sex år tillbaka är med i bibelgruppen i Högalid. Men den här terminen var jag borta ganska mycket, senast i Spanien med barn och barnbarn.

Paulus fortsätter i Romarbrevet sin utläggning om frälsning genom tro. Genom Jesu död står vi inte längre under Lagen utan under Nåden. Vi ska tjäna med Anden, inte efter bokstaven. Dock ska vi inte gå emot Lagens regler när det gäller mat och dylikt om vi då sårar någon syster eller broder i tron.

I kapitel 7 finns de berömda orden: "Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag." Lagen kommer till korta inför vår köttsliga natur. Men det andliga livet i Jesus Kristus gör oss fria från syndens och dödens lag.

Hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet under Lagen som judarna har vunnit en rättfärdighet som bygger på tro, inte gärningar."Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad." Paulus som själv är "israelit" vill vara hedningarnas apostel. "Det är ingen skillnad på jude och grek".

På slutet av Romarbrevet, i kapitel 16, lägger Paulus ett gott ord för dem som hjälpt honom. Däribland finner vi många kvinnor.

Ovanstående blev mest referat. Så går det när man inte samtalar om texten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar