16 januari 2014

Från apokryferna till Job

I går hade vi vårterminens första möte i bibelgruppen. Förra terminen var det apokryferna som gällde. Jag skrev om dem här. Vi öppnade med en apokryf nu också: Baruk. Namnet betyder den välsignade. Det är en bok på bara fem sidor, och den är inte särskilt originell. Men just därför är den intressant. Den följer ett mönster som känns igen:

Judarna har blivit fördrivna från Jerusalem. De befinner sig i landsflykt i Babylon. Därifrån skriver de botbrev till de israeliska överstepräster som är kvar i staden. De fördrivna ber om offer och rökelse. De är skamsna över sina synder. De har varit olydiga mot Herren och inte följt hans bud. De har bett till avgudar.

Efter den första delens beskrivning av den historiska situationen och den andra delens syndabekännelse och bön om räddning kommer den tredje delen som är en poetisk framställning av visheten personifierad. "Vem har funnit vishetens boning, vem har gått in i hennes skattkammare?" På samma sätt som israelerna lämnade Gud gick de långt bort från vishetens väg. Den fjärde delen av Baruk är en trösteskrift. Jerusalems upprättelse ska komma: "Gud har befallt att alla höga berg skall sänkas, de eviga höjderna skall sänkas och klyftorna skall fyllas, så att marken blir slät och Israel kan gå fram i skyddet av Guds härlighet".

Boken uttrycker ett hopp. Folket syndar, det vill säga avviker från den rätta vägen, men gör bot. Så blir de mottagna igen som den förlorade sonen.

Vi kan också läsa det på individnivå. Men jag tycker det är svårt med Gamla Testamentet, där det utvalda folket spelar så viktig roll. Vi här uppe i Norden då? Med Jesus i Nya Testamentet blir förhållandet till Gud mer personligt.

När vi till slut övervägde om vi skulle läsa fler apokryfer fick jag i stället äntligen igenom att vi ska studera Jobs bok. Där kan vi tala om den enskilde och Gud! Job har betraktats som den första existentialisten. Han drabbas av olyckor fast han levt gudfruktigt. Varför måste en rättfärdig människa lida? Svaret är inte helt lätt att uttolka. Vi får se vad vi kommer fram till om två veckor. Det blir spännande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar