3 mars 2016

Ska vi älska våra fiender? (Bibelgruppen)

I går träffades bibelgruppen. Vi var bara sex stycken, men min sockerkaka gick åt. Det var ett gott tecken.

Vi fortsätter med Lukas. Evangelierna är så upplagda att först kommer en introduktion om vem Jesus är, om hans släkt och bakgrund. Sedan följer avsnitt där Jesus "legitimerar sig". Han visar genom tecken och under att han inte är en vanlig människa. Därefter har han "legitimation" att undervisa. Sist följer texter om hans död och uppståndelse.

I femte kapitlet läser vi om hur Jesus anvisar fiskarna var de ska lägga ut näten för att få fångst. Den blir så riklig att de förstummas och väljer att följa honom. Att följa någon var inte ovanligt vid den tiden. Man följde någon som man kunde lära sig något av. Det kunde handla om att lära sig ett yrke, att bli gesäll.

Därefter botar Jesus en spetälsk och en lam man. Folket runtomkring häpnar, prisar Gud och fylls av fruktan. Jag funderar över ordet fruktan. Betyder det rädd för Gud? Det gör det väl i någon mening. Man bävar inför hans makt, även att göra gott.

"Sedan gick Jesus därifrån och fick då se en tullindrivare vid namn Levi sitta utanför tullhuset. Han sade till honom: `Följ mig!' Levi lämnade allt och steg upp och följde honom." Detta är stort ur flera bemärkelser. Tullindrivarna var mycket illa sedda och utstötta, eftersom de jobbade åt romarna, ockupationsmakten. Levi var en Quisling. Genom att Jesus kallade och han svarade ja kom Levi loss och in i en gemenskap.

I sjätte kapitlet går Jesus och lärjungarna genom ett sädesfält på sabbaten. Lärjungarna tar av axen och äter, vilket föranleder stark kritik från fariseerna. Jesus svarar med auktoritet: "Människosonen är herre över sabbaten." Hur ska vi förstå det? Kanske att Jesus själv är en del av sabbatens innehåll, föreslår vår samtalsledare. Sabbaten brukar sägas bestå av 1/70-del av himmelriket. I himmelriket är allt återupprättat, det förslitna och hämmade. Det får man en glimt av under sabbaten.

Men Jesus är också den som sätter sig upp mot onödiga och människofientliga regler. Det finns mycket regler kring sabbaten. De brukar förklaras med att de skapar en frihet inom sin ram. De får människorna att lägga annat åt sidan och ägna sig åt gemenskap med varandra och Gud. Men reglerna får inte hindra till exempel livsnödvändiga operationer. Det är det som kan skjutas upp som man inte ska ägna sig åt under sabbaten.

Jag tycker vi går för snabbt förbi kapitel 5 och 6 i Lukas. Men kanske kan det bli fortsättning nästa gång vi möts. Verserna under rubriken "Älska era fiender" är alltför magstarka för mig. Ska vi älska IS-krigarna? Ska den misshandlade hustrun vända andra kinden till? Skulle man ha låtit Hitler härja fritt? Nej, nej och åter nej, blir mitt svar. Däremot, de följande verserna om att vi ska ge utan att räkna med att få igen, de hänger jag med på.

Hur tänker ni andra om att älska fienden? Jag får inget riktigt svar från bibelgruppen.

2 kommentarer:

  1. Om inte vi ska älska våra fiender kan inte Gud älska oss. Har någon människa något företräde? Är Guds kärlek beroende av föremålet? "Medan vi var Guds fiender dog Jesus för oss ogudaktiga säger bibelorderdet.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tack för kommentar! Har någon företräde? Men yttersta domen då? Och de konkreta exempel jag tar upp?

      Radera