29 maj 2016

Två bibliska mödrar

I Toscana, som vi nyligen varit i, är museerna fulla med religiös konst. Då kan det vara bra att vara lite bevandrad i Bibeln. Många motiv är välkända, som Marie bebådelse och Den sista måltiden. Men ett var nytt för mig. I Galleria dell'Accademia i Florens såg jag Johannes tillsammans med Maria och Jesus eller Den heliga familjen. Johannes och Jesus öden är sammanflätade.

I Lukasevangeliets första kapitel läser vi om det äldre barnlösa paret, prästen Sakarias och hans hustru Elisabet. Sakarias tjänar i templet, och när han tänder rökelseoffret uppenbarar sig en ängel. Ängeln säger till Sakarias att hans bön har blivit hörd. Elisabet ska föda en son som ska bli stor inför Herren.

Sex månader därefter blir samma ängel, Gabriel, sänd till Maria. Hon får veta att hon ska föda ett barn som ska kallas Guds son. Hur ska det ske? undrar Maria. "Jag har ju aldrig haft någon man." Ängeln berättar då att hennes släkting Elisabet som sades vara ofruktsam också väntar en son. "Ty ingenting är omöjligt för Gud." Några dagar därefter söker Maria upp Elisabet. Då sparkar barnet till i Elisabet, och hon fylls av helig ande. Därefter följer Marias berömda saligprisning av Herren som "har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna".

Vid tolv års ålder besöker Jesus templet, där han stannar några dagar för att samtala med de lärde och ställa frågor till dem. Men han var trettio år när han först trädde fram inför folket. Johannes kom ut tidigare med sin förkunnelse om förlåtelse genom omvändelse och dop. Folket undrade om han var Messias. Då svarade Johannes: "Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er med helig ande och eld."

Johannes döpte Jesus. Då öppnade sig himlen och en röst sade: "Du är min älskade son, du är min utvalde."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar