1 juni 2017

Pingsten och Den heliga anden

Den heliga Ande som en duva i Peterskyrkan.
Helgen som kommer är det pingst, hänryckningens tid, som vi säger. Naturen står i full blom, och många väljer att gifta sig just i pingst. Det är en stor kyrklig högtid. Det var en vallfärdshögtid på Jesu tid. Många människor hade samlats i Jerusalem och blev vittnen till hur lärjungarna fick ta emot den heliga anden. "Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem." Det kan vi läsa i Apostlagärningarnas andra kapitel. Många folk med olika språk hade vandrat till Jerusalem, och alla blev förvirrade när de hörde just sitt språk talas. Guds gärningar förkunnades på allas språk. Budskapet var universellt.

Några trodde att lärjungarna hade druckit sig fulla på halvjäst vin. Men Petrus trädde fram och sade att ingen var berusad. Det var ju morgon. I stället knöt han an händelsen till tidigare profetior. Profeten Joel hade till exempel sagt att Gud ska utgjuta sin ande över alla människor.

Pingstdagen inträffar 50 dagar efter påsk. Den brukar kallas kyrkans födelsedag. Petrus talade till folket om Jesus och sade: "ni lät laglösa spika fast och döda honom". Men om de omvände sig och lät sig döpas i Jesu Kristi namn skulle de få förlåtelse för sina synder. "Då får ni den heliga anden som gåva."

Men i Apostlagärningarna kan vi också läsa om hur Petrus och Johannes ställdes inför rådet och förbjöds tala eller undervisa i Jesu namn. När de blivit fria igen sökte de upp de sina. Då började alla högt be till Gud om att våga fortsätta förkunna Herrens ord. När de hade slutat be skakade marken där de hade samlats, de fylldes de på nytt av den heliga anden "och förkunnade frimodigt Guds ord".

Deras djärvhet återfinns hos de hårt drabbade kopterna i Egypten som utsatts för flera terrordåd av IS. Biskop Thomas som nyligen besökte Stockholm och träffade Gunnar Lind, ledaren för vår bibelgrupp, sade att folk fått respekt för kopterna som vågar hålla fast vid sin tro. De skulle kunna gå under jorden eller konvertera, men under påsken hade deras kyrkor varit fulla.

Om detta talade vi på vårt sista möte före sommaren. Den 13 september ses vi igen. Men så länge vill jag inte vara tyst på min blogg. Jag hoppas återkomma om ett par veckor med något andligt eller kulturellt. Trevlig sommar! så länge.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar