29 juni 2017

Guds tilltal (Eva Basch Kåhre, Jag skall ge er ett nytt hjärta)

Eva Basch Kåhre är psykoanalytiker och har skrivit böcker i psykiatri och om kristen tro. I "Jag skall ge er ett nytt hjärta" som alluderar på Hes 36:26 "Jag ska ta bort stenhjärtat" delger hon oss sin dagbok under en trettio dagars retreat hos jesuiterna i Dublin. Meningen är att hon ska meditera över bibelord i Ignatius av Loyolas tradition. Men hela tiden fladdrar hennes tankar i väg till barndomen och hennes tidigare liv. Basch Kåhre är uppvuxen i en familj, där modern och mormodern var judinnor men fadern "gojim", icke-jude. Detta ledde till konflikt när hon började intressera sig för existentiella och religiösa frågor.

Familjen bodde först i Wien. Hennes mor var en orädd person. Efter Österrikes anslutning till Hitler-Tyskland vaktade en tysk soldat ingången till mjölkaffären. Han sade att det inte var tillrådligt att en arisk kvinna handlade av en judisk affärsinnehavare. Då svarade modern att hon var judinna och tog sig förbi honom. Kort därefter flyttade lilla Eva med mor, far, mormor och morbror till Helsingfors. Där pågick krig i omgångar. Eva kände sig särskilt otrygg med sin orädda mor som agerade irrationellt i farliga situationer.

En natt hörde hon modern säga att om Gestapo hämtade dem skulle hon döda dottern för att rädda henne från koncentrationsläger. Det skrämde naturligtvis Eva oerhört. Vad hade modern för rätt att ta hennes liv? Det fanns de som kom tillbaka från lägren. Då bestämde hon sig för att klara sig på egen hand. Hon tränade på att andas lugnt och låtsas sova. Hon var på sin vakt. Och hon slutade gråta.

Dessa förhållningssätt hade hon kvar långt upp i mogen ålder. Hon hade ännu inte sovit en hel natt. Men "stenhjärtat" skulle komma att lösas upp. På retreaten kan hon gråta igen. Enligt hennes handledare Michael visar Gud på hennes rädslor så att hon kan bli fri från dem, så att hon kan bli mer öppen för livet och för Gud. Hon hade sedan barndomen på grund av bristande kunskap också varit rädd för att bli blind av sin närsynthet. Den rädslan hade liksom de andra hindrat henne från att leva fullt ut. Michael föreslår att hon ska gå igenom sitt liv och försöka se när Gud talade till henne.

Nästa kapitel har rubriken "Guds tilltal" och borgar för en spännande fortsättning. Under bokmässan i Göteborg kan intresserade söka upp Eva Basch Kåhre i Vulkan Medias monter.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar