5 mars 2020

Fariséerna, Jesus och lagen

Ernst Barlach, Lehrender Christus
Resten av bibelgruppen är glad för att jag tar hand om bredvidläsningen. Jag läser Tom Wright, "Lukasevangeliet för alla" och försöker med hjälp av den boken tillföra vår läsning ytterligare synpunkter.

Igår läste vi om fiskafänget i Gennesarets sjö i Lukas 5 kap. På Jesus uppmaning att lägga ut de tomma näten igen får fiskarena en så stor mängd fisk att den är nära att få näten att brista. De som lyssnade och såg greps av bävan. Detta blev till en liknelse när Jesus sade till Petrus att han skulle vara med honom och fånga människor - kanske inte så fint uttryck, tycker vi. I alla fall är den kallelse Petrus får intressant. Vi vet att han, när det spetsar till sig, kommer att förneka Jesus tre gånger - innan tuppen gal.

I kap 6 utser Jesus de tolv "som han kallade apostlar: Simon, som han också gav namnet Petrus, och hans bror Andreas, Jakob, Johannes, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Simon, som kallades seloten, Jakobs son Judas och Judas Iskariot, han som blev förrädare." Ordet apostlar som kommer från grekiskan betyder budbärare, fick en i gruppen upp när hon googlade. Vi säger ofta att Jesus hade tolv lärjungar, men lärjungarna var tydligen en vidare krets.

I nästa stycke hade "en mängd lärjungar och en stor folkmassa" kommit att lyssna på Jesus och få sina sjukdomar botade. Det står att de som plågades av onda andar blev hjälpta och att alla försökte röra vid Jesus, för att det utgick kraft från honom. Han botade alla. Innan vi läste detta stycke hade vi just undrat om Jesus bara botade enskilda eller också en stor mängd människor. Vi fick svaret ganska direkt. Men det är nog ett av få stycken i Bibeln. Annars är det individuella mötet med människor så avgörande. Jesus återupprättar sjuka och utstötta människor.

Igår kväll fick vi många exempel på när fariséerna är ute för att testa och avslöja Jesus. Fariséerna brukar vi bara se som onda fiender till Jesus. Tom Wright förklarar att de var en messiansk rörelse bland många vid den tiden. Deras lösning var att på något sätt blidka Gud genom en särskilt sträng hållning till lagen, Toran. Om det israeliska folket klarade det skulle Gud befria dem från de romerska ockupanterna. Jesus såg de som en konkurrent som äventyrade deras mål. Därför slår de hårt ner på Jesus när han synes överträda lagen.

Jesus botade en lam man och gav honom Guds förlåtelse. Det kan bara Gud själv göra genom prästerna i templet, menade fariséerna. Jesus åt med tullindrivaren Levi och hans sällskap. De betraktades som syndare, eftersom de tjänade den romerska makten och tog ut pengar också till sig själva. Fariséerna slog ner på att Jesus hade detta umgänge. Jesus svarar då att han kommit för att omvända syndare, inte rättfärdiga. Att Jesus och hans följe inte fastar utan äter och dricker blir en annan anklagelsepunkt. Varför skulle bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är med dem? är Jesus svar. Fariséerna anklagar också Jesus för att bryta mot sabbaten när han gör gott och botar sjuka. Jesus var jude. Han förkastade inte lagen men bröt mot den när det gällde livet.

Vi slutar vår läsning med Jesus saligprisningar av de fattiga, hungrande och gråtande och verop mot de rika, mätta och skrattande. Wright skriver att det inte är en dygd att vara fattig men att detta handlar om att världen behöver vändas upp och ned för att råda bot på orättvisorna. Veord mot oss här som är mätta är i alla fall lite svårt att ta emot.

Jesus framstår som en revolutionär. Det är dock lite knepigt att ta till sig när man hört hans ord om att ge kejsaren vad kejsaren tillhör. Hur förhåller sig Jesus egentligen till den världsliga makten? Man kanske bör komma ihåg att uttalandet om kejsaren i Markus 12:13-17 också det hör till en situation, där fariséerna försöka snärja Jesus.Jag hittar några förklaringar på nätet av en pastor Christian Mölk.

Själv tycker jag inte att man ska ge Jesus en partitillhörighet. Wright menar att om alla trodde på den generösa gud som Jesus inkarnerar och var lika generösa själva då skulle världen se helt annorlunda ut.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar