27 mars 2021

Liten bok om stora frågor (Daniel Röjås, Världens vackraste berättelse)

Daniel Röjås, pastor, föreläsare och författare, har skrivit boken "Världens vackraste berättelse". Titeln syftar på evangeliet i Bibeln. Röjås skriver enkelt och kopplar texten till vardagliga situationer. Han riktar sig kanske mest till dem som inte har hört så mycket om Gud eller läst så mycket i Bibeln. 

Den gudomliga frälsningshistorien i korthet: Gud skapar människan till sin avbild men genom olydnad faller hon i synd. Gud fortsätter att älska oss trots allt. Han sänder oss Jesus som på korset tar på sig våra synder och segrar över döden. 

I boken betonas relationens betydelse. Vi har inte själva tänkt ut hur vi ska tro. Vår tro är ett svar på att Jesus har uppenbarat sig för oss. Relationen till honom upprätthålls genom att vi ber, ensamma eller tillsammans. Kyrkan är viktig för att få en gemenskap med andra troende. Att läsa Bibeln själv kan också vara svårt. Därför är det så förödande att gudstjänstlivet har upphört under pandemin, också samtalet om tron och bibelläsningen i grupp. Så tänker jag.

Röjås menar att vi är i vårt rätta element som Guds avbild när vi har goda relationer till andra människor. Nära relationer till andra är avgörande för vårt mående. "Frälsning handlar om upprättade relationer." 

Jesus träffade alla slags människor. Många hade avgörande möten med honom. Röjås tar upp bibelstället i Johannes 4 kap om kvinnan vid Sykars brunn. Hon hörde till samarierna som inte hade den rätta judiska tron. Hon hade också haft flera män, vilket ansågs omoraliskt. Trots det inledde Jesus ett djupt samtal med henne om livets vatten. 

Vid ett ställe i alla fyra evangelierna spelar kvinnor en avgörande roll. Det är när Maria från Magdala och två andra kvinnor finner graven tom. Röjås skriver att det är kvinnornas centrala roll som styrker berättelsens äkthet. Kvinnor ansågs på den tiden inte vara giltiga vittnen. Därför skulle de inte ha pekats ut som huvudvittnen i en fabricerad historia. 

Att bli kristen betyder att födas på nytt - ett uttryck som använts av Jesus själv. De människor som möter honom i Bibeln liksom vi själva får ett erbjudande att börja om på nytt. Påskdagen illustrerar det som starkast, segern över döden. Men det handlar också om en ny chans här och nu. 

Om detta och så mycket annat viktigt i den kristna tron skriver Röjås i "Världens vackraste berättelse". Det är en tunn bok och lättläst. Men den innehåller allt: livet och döden, korset och det levande hoppet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar