13 september 2012

Ett är nödvändigt - ny termin i bibelgruppen

På bibelgruppens första höstkväll talar vi om kommande söndags evangelietext som är hämtad ur Bergspredikan. Där möter vi Jesus uppfordrande ord om att inte göra oss bekymmer. Vår himmelske fader vet vad vi behöver. "Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också."

Vad innebär det att söka Guds rike? undrar vi. Ska vi överge allt och leva i fattigdom som den helige Franciskus?

Det behöver inte vara så stort. Det kan vara att vi där vi befinner oss bibehåller den speciella kontakt som leder in i allt annat.

Att vi inte ska bekymra oss om vad vi ska äta och dricka, som det också står i texten, får förstås ett helt annat perspektiv om man inte har mat för dagen. Det ger oss anledning att fundera över om vi är tacksamma för det vi har. Bara det att vi har fred! Jag tänker att det är frid som fattas oss.

"Ett är nödvändigt" är rubriken för femtonde söndagen efter trefaldighet. Vad är då det? Vår samtalsledare understryker att det är att förbli fäst vid Jesus. Det handlar om den relation som ger annat runt omkring vettiga proportioner. Det handlar om att återvända till källan.

I Det enda nödvändiga söker jag i mitt eget sammanhang efter en plats där jag kan växa. Min referenspunkt är tredje årgångens läsning. Marta som har mycket att ordna gör sig bekymmer. Maria som lyssnar till Ordet har valt det enda som behövs. Så säger Jesus. Det är inte heller helt lättsmält.

Det kan vara svårt med tro och tillit. Vi behöver så väl söndagens bön:

Barmhärtige Gud,
när oro och bekymmer
får makt över oss,
hjälp oss då att vila i dig,
skilja mellan stort och smått
och lämna framtiden i dina händer.
I Jesu namn.
Amen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar