14 december 2012

Baklängesintervjun (Ibility)

Coachföretaget Ibility har sina metoder. I deras program ingår att man ska göra så kallade baklängesintervjuer. Man väljer utifrån intressen, kunskaper och erfarenheter en jobbidé som man vill undersöka. Som jag redan skrivit har jag valt jobbcoach - lustigt, men jag har en bakgrund som lärare och handledare så det är inte helt uppåt väggarna.

Kamraterna i gruppen föreslår företag och organisationer när de ser din inriktning. Därefter ska du ringa upp för att boka möte med personer som du ska fråga ut om yrkesrollen. Man ska i det här läget inte söka jobb utan lära sig mer om olika anställningar och därigenom också skapa kontakter. Bland annat ska man informera sig om hur en vanlig dag kan se ut och ta reda på hur personen man intervjuar har tagit sig fram till sin position.

Det är inte så konstigt om man blir skärrad när man förstår att det är det som förväntas av en: Du ska ringa upp, presentera dig, tränga dig på - utan att söka jobb! Det känns till en början skruvat, men den bakomliggande idén är att man inte ska konkurrera med flera hundra andra om ett jobb. I stället ska man ha gjort sig känd inom en bransch och finnas i folks medvetande när en tjänst blir ledig. Fin tanke!

Dock har detta lett till att min grupp har decimerats med två tredjedelar. Några är väl sjuka, andra på något inhopp. Men ändå. Jag hoppas att coacherna tar hand om problemet på ett bra sätt med dem som dragit sig undan. Mycket rädsla finns med. Jag förstår det. Själv tyckte jag det var lättare att ringa från Ibilitys lokaler. Det kändes mer proffsigt. Hemifrån hade jag gjort två telefonintervjuer men inte bokat in något möte. Nu har jag tid med en coach på Miroi - alltså inte för att bli coachad! - den 8 januari. Och i dag har jag träffat en trevlig ung kvinna på Work for you i Solna som välvilligt tog emot mig. Hon var både civilekonom och magister i konsthistoria. Annars verkar det vara beteendevetare, personalvetare eller tidigare säljare som arbetar som coacher.

Jobbcoachens vardag varierar något mellan företagen. Men i stort handlar det om att handleda i grupp och individuellt, ha kontakt med arbetsgivare, dokumentera deltagarnas utveckling och administrera gentemot Arbetsförmedlingen.

Det är väl egentligen inte så dumt att få veta mer om ett yrke som man är nyfiken på.

2 kommentarer: