10 maj 2012

Är vi de utvalda? (Bönsöndagen)

I första årgångens läsning på bönsöndagen berättar Jesus om en domare som varken brydde sig om Gud eller människor. Men han lät en änka få det hon krävde ut för att hon var så enträgen och besvärlig. "Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt?"

Troligen är det apostlarna som han talar till. Han ger dem liknelsen för att lära dem att alltid be och inte ge upp.

Jag blir störd av ordet "utvalda". Vilka är de egentligen? Israels folk är utvalt, Jesus är utvald av Gud, apostlarna är utvalda av Jesus. Men i Matteus 28:18f säger Jesus till de elva som är kvar att de ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och Paulus skriver i Efesierbrevet att de som kommit till tro är Guds folk. Så då får vi väl höra dit. Jag tycker i alla fall att ordet är lite otäckt. Men alla bjuds in och får tacka ja eller nej.

I andra årgångens läsning ber lärjungarna Jesus om hjälp att be. Då lär han dem Herrens bön, Fader vår. Han framhåller också där att det gäller att vara påträngande i sin bön: "Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas". Det är kraftfulla ord.

Men hur ser vi på bönen? Och hur ber vi? Vi samtalar om det i bibelgruppen. Det finns färdiga böner, det finns spontana böner, och det finns bönesuckar. Själv ber jag mest med egna ord, även om Gud som haver är fin att ta till när jag känner mig liten.

I Konturer av tro skriver Fredrik Modéus att under vissa tider av livet har det varit viktigt för honom att ha ett ordnat böneliv. Han har då bett vid en viss tid och på ett visst sätt. Under andra perioder har han behövt upptäcka det som kommer naturligt. Men han ställer frågorna: Är det slöhet som gör att han inte vill ordna sitt böneliv? Eller är det tvång som gör att han inte vågar ge sig in i oordningen?

Martin Lönnebo rekommenderar att man ber trettio minuter om dagen i trettio dagar. Då kommer något att hända. Vad spännande! Ska jag ge mig in i det? Eller är jag för slö? Och blir det för mycket tvång? Man ska komma ihåg att bönen inte bara är en önskelista. Det är den som upprätthåller relationen till Gud.

Får vi då svar om vi ber enträget? En naiv fråga. Vi vet att vi inte får allt vi ber om. Ibland kan vi se efteråt att det var tur. Vi förstod inte vårt eget bästa. Vi var på väg åt fel håll. Men det händer att vi får bönesvar. Då ska vi ta till vara det på bästa sätt så det stärker vår tro. Vi får också försöka komma över vår blyghet och vittna om det. Tacksamheten ska vi inte heller glömma.

Men Guds vägar kan vara outhärdligt outgrundliga. Min mammas tvillingbror dog i brusten blindtarm när han var fjorton år gammal. På gravstenen står det "Ske Guds vilja".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar