4 februari 2016

Om frestelser och Jesus programförklaring (Bibelgruppen)

Var kommer frestelser ifrån? Från djävulen eller från oss själva? I Lukas 4 kap frestas Jesus av djävulen. Han vet att det är djävulen, så då tänker jag att det är väl ingen konst. Först ska han förvandla en sten till bröd för att visa att han är Guds son, sedan ska han få all makt i världen om han tillber djävulen, och för det tredje vill den onde att han ska kasta sig ner för tempelmuren för att visa att han blir räddad av Guds änglar. Jesus lyder inte. Då lämnar djävulen honom "för en tid".

Jag menar att om man vet att det är djävulens röst man hör behöver det inte bli så svårt. Men Gogol sade att djävulen går klädd i överrock. Det kan vara vanskligt att känna igen honom. Han kan vara en vardagsmänniska. Eller kanske rättare: Djävulen kan smyga sig in i en vanlig människa. I ett pressat läge kan hen gå över gränsen till det onda. Det är inte heller lätt att veta vad som är det rätta i ett kortsiktigt respektive långsiktigt perspektiv.

EU-migranterna, romerna, sätter oss på prov. Det är svårt att gå förbi någon som tigger. Hen har tagit sig hit, kanske lämnat familj och barn, sitter och fryser på en vintertrottoar. Men att ge något i muggen är dåligt långsiktigt. Det säger också kristna organisationer. Jag har gett ganska mycket pengar till tiggare men stöder också sedan en tid Hoppets Stjärnas projekt i Rumänien. Nu ska jag verkligen försöka stålsätta mig och vara konsekvent. En äldre och en yngre kvinna som turats om att sitta utanför apoteket vid Hornstull har jag varit mest generös emot. Jag är glad att jag inte har sett dem här på länge. Men kanske de bara är någon annanstans i Stockholm eller i Sverige.

Flyktingsituationen i Europa och vårt land är ett ännu större problem. Hur ska politikernas och medborgarnas moraliska kompass hitta rätt?

Utanför mitt fönster, mitt över gatan har jag en misär med svenskt ursprung. Alkoholister och missbrukare har det svårt. De ska motstå den ständiga frestelsen att kortsiktigt råda bot på ångest och kroppsligt obehag. Vår samtalsledare ser mycket sådant. Han träffar ofta människor i den situationen.

Efter "Jesus frestas"  i Lukas 4 kap följer "Jesus i Nasarets synagoga". Där läser han högt ur profeten Jesajas bok: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet. Sedan talade han till folket: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig."

Det är detta projekt vi alla är kallade att hjälpa Jesus att förverkliga. Jag tror att många, många, en majoritet på jorden, är ense om målen. Men för dem som har makt att förändra kan vägarna dit vara snåriga och oöverskådliga och svåra att komma överens om.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar