13 september 2018

Höstupptakt i bibelgruppen (Matteusevangeliet)

I går startade höstterminen för bibelgruppen. Vi ska samlas sex gånger, i stort sett varannan vecka. Men jag kommer att vara frånvarande vid två tillfällen. Inte så bra.

Vi fick stora nyheter. Gunnar Lind, vår samtalsledare ska pensioneras i januari. Och Högalidskyrkan ska renoveras, oklart när och hur lång tid det tar. Gunnars efterträdare i bibelgruppen blir Joakim Kohls. Det var i alla fall en god nyhet. Honom har jag och Tage från bibelgruppen haft intressanta samtal med ett par gånger.

Positivt i går var också att vi var så många, 14 stycken. Någon hade kommit tillbaka från förut, några var nya. Bland de nya fanns en ung man som sade att han aldrig hade läst Bibeln. När vi skulle föreslå fortsättningen för våra studier tyckte jag därför att vi skulle läsa Matteusevangeliet. I förordet i Bibeln står det att det lämpar sig för undervisning i kyrkan. Detta för att det innehåller mer av Jesu egen undervisning än de andra evangelierna. Det kom andra förslag om böcker ur Gamla Testamentet som Ester och Rut, men Gunnar landade till slut i Matteus.

Matteusevangeliet inleds med Jesu släkttavla. Det är många namn som rabblas upp, men kontinuiteten är viktig och att Jesus härstammar från Abraham. "Jesu födelse" är rubriken för nästa avsnitt. Det handlar dock inte om födelsen utan om Josefs förhållande till sin trolovade som blivit havande utan att de varit tillsammans. Josef tänkte skilja sig från henne. Då kom Herrens ängel till honom och sade att Maria, som blivit havande genom helig ande, skulle föda en son och att Josef skulle ge honom namnet Jesus, "ty  han skall frälsa sitt folk från deras synder". Josef kom därefter att ta hand om och skydda Maria och Jesusbarnet.

I kapitel 2 kommer de österländska stjärntydarna - de tre vise männen - till Jerusalem för att söka efter "judarnas nyfödde kung". Herodes, som var kung då, var en grym man som dödade sina hustrur och sina barn för att själv försäkra sig om makten. Han bad stjärntydarna att komma med bud till honom. När han blev lurad av dem lät han döda alla gossar under två år i Betlehem och dess omnejd. En tillbakakoppling görs till Jeremia, där stammodern Rakel begråter sina barn när de förs bort från sitt land av assyrierna. Josef hade emellertid tagit med sig Maria och Jesus till Egypten, där de stannade tills Herodes hade dött.

Gunnar, som varit mycket i Egypten, berättade att det finns en Mariakult där bland kopterna. Man tog emot hennes barn, och man visar gärna på minnesplatser som det finns många av.

Rakels gråt har inte upphört.Vi slutade med en bön för Idlibs barn.                                                                                    

29 augusti 2018

Jesus möter Människan

Jesus talar med den samariska kvinnan om livets vatten.
Det har blivit ett långt sommaruppehåll här på bloggen. Sedan jag började skriva på litteraturmagazinet.se har mina inlägg här mest kommit att handla om bibelgruppen i Högalidskyrkan. Vi träffas varannan onsdag med ojämnt veckonummer. Jag är dock borta därifrån ibland på grund av resor, till barnbarn och annat. Jag var inte på gruppens sista  möte i maj, så jag vet inte än vad vi ska läsa i höst. Det blir spännande att se vad man har bestämt. Första samlingen blir den 12 september. Nya deltagande är alltid välkomna. Man behöver inte anmäla sig innan. Vi håller till i våningen under kyrkorummet, börjar kl 17.30 och håller på till 19.00.

Under sommaren har jag varit i mässan två gånger. Den predikan jag minns hölls under rubriken "Friheten i Kristus" tolfte söndagen efter Trefaldighet. Jesus befriar människor från plågor, oro och ensamhet. Prästen talade om de människor som fick möta honom. Det var bland andra kvinnan vid Sykars brunn och tulltjänstemannen Sackaios som klättrat upp i ett träd för att få syn på Jesus.

Kvinnan gick till brunnen mitt på dagen när det var som varmast, för då var ingen annan där. Hon var förtalad och utstött ur gemenskapen på grund av att hon hade haft flera män. Hon hade låga tankar om sig själv. Men Jesus talade med henne som en jämlike. Desto märkvärdigare var detta möte när man tänker på att en rabbin inte skulle tala ensam med en kvinna och att hon dessutom var samarier, vilka var judarnas fiender. Efter samtalet blev hon frimodig, gick tillbaka in till staden och berättade om sitt möte. Sackaios var småväxt. Det var därför han var tvungen att sitta uppe i trädet. Han var dessutom föraktad, eftersom han var en representant för den romerska ockupationsmakten. När Jesus bjuder hem sig själv till tulltjänstemannen blir Sackaios upphöjd och får ett värde.

På hösten är det också bokmässa i Göteborg. Jag har varit där en gång, och i år är det dags igen. Den första dagen, torsdagen den 27 september, ska jag bevaka de olika program som Svenska Kyrkan har under rubriken "Se människan". Det blir programpunkter som Teologins möjligheter, Ordets tillblivelse, Platsen och De tillhöriga. Jag ska läsa in mig på en del. Lennart Thörn ska tala utifrån sin bok "Ordets tillblivelse" (2017) som handlar om Lukasevangeliet. Den har jag lånat på biblioteket.

Vi hörs igen om ett par veckor, då bibelgruppen börjat.


4 juli 2018

Heliga kors kyrka i Ronneby har en grym historia

Heliga kors kyrka, Ronneby
För en vecka sedan stod min man och jag utanför Heliga kors kyrka i Ronneby och väntade på att någon skulle öppna kyrkporten. Klockan var 10 på förmiddagen, och vi hade sällskap av tre unga tyskor. Äntligen kom någon.

När vi strosat omkring inne i kyrkan ett tag hördes psalmsång på tyska. Flickorna hade tagit plats vid pianot framme i koret. Ett fint initiativ.

Blekinge kristnades på 1000-talet av biskop Egino i Dalby. Han finns avbildad på ett fönster av sent datum. Upphovsmannen är Halmstadsgruppens Erik Olsson.Kyrkan byggdes under slutet av 1100-talet. Den är Ronnebys enda bevarade byggnadsverk från medeltiden.

Men det finns bara ett medeltida föremål bevarat. Det är triumfkrucifixet från slutet av 1400-talet. Varför finns inget annat kvar? Orsaken är plundringen av kyrkan under Ronneby blodbad 1564. Erik XIV hämnades då sin avlidne far Gustav Vasa för stadens uppträdande under Dackeupproret 20 år tidigare. Två tusen personer mördades, även inne i kyrkan, därav många kvinnor och barn. Staden skattades på ett väldigt byte och brändes ned. Den utplundrade kyrkan stod emellertid kvar.

Känner ni till denna händelse? Det gjorde inte jag. Svensk historieskrivning har i stort sett förtigit detta grymma förlopp. I kyrkan finns dock en gammal dörr som är brandskadad och har tydliga huggmärken. Den vittnar om det hemska överfallet den 4 september 1564.


8 juni 2018

Jag missade bibelgruppens sista möte

En skrivande Paulus
Jag läste ut Romarbrevet ensam från kapitel 6. Det är bättre att läsa tillsammans med andra. Det är därför jag sedan fem sex år tillbaka är med i bibelgruppen i Högalid. Men den här terminen var jag borta ganska mycket, senast i Spanien med barn och barnbarn.

Paulus fortsätter i Romarbrevet sin utläggning om frälsning genom tro. Genom Jesu död står vi inte längre under Lagen utan under Nåden. Vi ska tjäna med Anden, inte efter bokstaven. Dock ska vi inte gå emot Lagens regler när det gäller mat och dylikt om vi då sårar någon syster eller broder i tron.

I kapitel 7 finns de berömda orden: "Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag." Lagen kommer till korta inför vår köttsliga natur. Men det andliga livet i Jesus Kristus gör oss fria från syndens och dödens lag.

Hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet under Lagen som judarna har vunnit en rättfärdighet som bygger på tro, inte gärningar."Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad." Paulus som själv är "israelit" vill vara hedningarnas apostel. "Det är ingen skillnad på jude och grek".

På slutet av Romarbrevet, i kapitel 16, lägger Paulus ett gott ord för dem som hjälpt honom. Däribland finner vi många kvinnor.

Ovanstående blev mest referat. Så går det när man inte samtalar om texten.

13 maj 2018

"Herrens vägar", danskt familjedrama på svt play.

Lars Mikkelsen som prosten Johannes Krogh.
Ni måste bara se "Herrens vägar"! Tänk er något så ovanligt som ett familjedrama i kyrklig miljö! Och det är danskar som gör det. De är så skickliga.

Fadern Johannes Krogh är en präst som är skeptisk till det nydanande i kyrkan. När han blir förbigången i biskopsvalet blir han riktigt bitter och börja dricka. Han är periodare och dessutom notoriskt otrogen. Men han kan fungera riktigt bra i mötet med andra människor, med en döende man eller en skräckslagen blivande brud.

Han och hustrun Elisabeth, som spelas av Ann Eleonora Jørgensen, har två söner. Christian är en slarver som fuskar på prov. August är ansvarsfull och ambitiös. Han har utbildat sig till präst liksom fadern. August åker på uppdrag som fältpräst i Afghanistan. Det blir början till något riktigt svårt.

Christian reser till Nepal med en vän vars hustru han har en hemlig affär med. Det uppdagas. Efter en uppgörelse går de två männen skilda vägar. Christian tas om hand på ett buddhistiskt kloster. En munk kallar honom för den arge mannen och lär honom andas.

Varje avsnitt har en underrubrik från Bibeln, ett budord eller citat från evangeliet.


5 april 2018

Spegelbilder (Bibelgruppen)

Gud skapar Adam. Michelangelo, Sixtinska kapellet.
Vi var inte så många vid bibelgruppens möte i går. Det var nog för att vi gick ifrån det vanliga schemat med udda veckor. Ändringen föranleddes av att vår samtalsledare Gunnar ska åka ner till Egypten igen och de koptiska vännerna nästa vecka.

Vi läser nu Romarbrevet författat av Paulus. Aposteln fortsätter sin utläggning om rättfärdighet genom tro. Bara att följa lagen räcker inte för att bli frälst. I femte kapitlet kan vi läsa: "Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv." Sen var det min tur att läsa högt, under rubriken "Adam och Kristus".

Men jag kunde inte låta bli att delge gruppen min undran först. Varför krävde Gud en försoningsdöd? Varför var han vred på människan? Det var svårt. Gunnar sa att han egentligen inte kunde svara på det. Gud älskade människan, men  hon hade flera gånger varit i vägen för hans planer. Det fanns en fri vilja, och det fanns en växelverkan mellan Gud och människa. Det blev ett ganska livligt samtal i gruppen. Någon försökte sätta sig in i Guds tankar och hur han kände gentemot sin skapelse.

Jesus Pantokrator, Katarinaklostret, Sinai.
Utan att ha fått någon lättbegriplig förklaring började jag läsa. Och där kom Paulus bibliska och teologiska svar! Synden kom in i världen genom Adam. "Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden, och så nådde döden alla människor för att de alla syndade." Och senare: "Om en enda mans överträdelse betydde att döden fick herravälde genom denne ende, så skall nu i stället de som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda, Jesus Kristus." Adam och Kristus blir på så vis varandras spegelbilder. Pedagogiskt förklarat.

I de följande kapitlen 6, 7 och 8 beskriver Paulus hur vi får nytt liv genom Kristus och blir fria från lagen och synden. Det finns nog saker att fundera över i de texterna också. Men jag förstår nu att det här var min sista träff med gruppen för i vår. De två gånger som är kvar kommer jag att vara hos barnbarn och på resa.

Någon undrar om Gunnar inte är rädd inför sin resa. Nej, han känner sig trygg i vetskap om alla de förböner han får.

15 mars 2018

Romarbrevet och frälsning genom evangeliet (Bibelgruppen)

Paulus med sina attribut svärdet och boken
I går kväll kom det tre nya medlemmar. Vi hälsade dem varmt välkomna. Gunnar, vår samtalsledare, poängterade hur viktigt det är att läsa Bibeln tillsammans med andra. Sitter man ensam med texten blir det bara en massa döda ben, sa han.

Jag fick veta att gruppen läst ut Apostlagärningarna. Det kändes lite snopet, men jag hade varit borta två gånger på grund av skidsemester och influensa. Man hade valt att fortsätta med Romarbrevet som kommer direkt efter Apostlagärnngarna i Bibeln. Där fick jag alltså vara med från början.

Paulus brev till romarna är det längsta brevet. Därför kommer det först. Han dikterade brevet för skrivaren Tertius i Gajus hus i Korinth troligen under vintern 57-58. Paulus skrev till en församling som han inte hade träffat än. Annars skrev han till församlingar som han grundat och ville stödja och upprätthålla kontakten med. Till Rom kom Paulus som fånge. Där blev han sedermera avrättad, halshuggen med svärd. Som romersk medborgare kunde han inte bli korsfäst.

I Rom fick de första kristna hålla sina sammankomster i katakomberna som luktade lik. Ingen annan ville ta sig dit. De fick röka in rummen för att kunna vara där. Fisken blev deras hemliga symbol. Men efterhand växer de nybildade "husförsamlingarna" och behöver ledning när det gäller uppbyggnad och gudstjänstordning.

Efter brevets inledande hälsning understryker Paulus att det endast är evangeliet och Jesus Kristus som kan rädda den syndiga människan. Lagen i Gamla testamentet förmår inte ensam frälsa.

Sedan kommer ett stycke som jag tycker är grymt och svårt. Det handlar om att Gud låter de orättfärdiga som inte tagit till sig Guds goda skapelse få vältra sig i begär och orenhet. "Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse." Längre ner i texten: "De vet vad Gud har bestämt: att alla som lever så förtjänar döden." Jag och flera med mig känner obehag inför detta textstycke, att Gud lät dem sjunka djupare ner i synden. Det blev en diskussion om huruvida det ibland måste gå mycket långt med människan innan det säger stopp. Gunnar besöker fängelser och ser sådant. Där det finns kloster på anstalten är ansökningarna så många att alla inte får plats.

Jag blir ändå inte lugn förrän vi kommer till kapitel 2. Där handlar det om dem som dömer andra men syndar själva. "Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse?" Det tidigare stycket handlar om dem som vänder sig ifrån Guds godhet. Men visst finns han där att ta emot deras bekännelse, ånger och längtan!

Under rubriken "Lagen inger skydd mot domen" upprepas kärnan i Paulus teologi om evangeliets betydelse för frälsningen. "Hedningarna har inte lagen, men om de av naturen fullgör lagens krav, då är de sin egen lag fast de saknar lagen. Därmed visar de att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan". Man måste enligt Paulus inte vara jude och omskuren för att bli kristen. Där hade Petrus och Paulus en tvistefråga, men Petrus fick ge sig vid apostlamötet år 49.