12 december 2019

Jesu död och antisemitismen

I dag skriver jag om den nya bibelgruppen som studerar Johannesevangeliet. Vid vårt möte förra veckan ställdes den svåra och viktiga frågan varför Jesus var tvungen att dö. I förrgår fick vi några tillägg till svaren från vår präst.
Jesus inför Pontius Pilatus

I Gamla testamentet hade Gud också en relation till människorna. Det finns det många exempel på. Tänk bara på Moses! Men det förtydligades genom Jesus i Nya testamentet. Det som alltid hade varit blev uppenbart genom hans liv.

Gud kräver inte ett blodigt offer för att ta emot oss. Men för att Jesus inte längre ska vara begränsad av sin fysiska person dör han och sänder den heliga Anden till oss, som en universell närvaro i varje människa.

Vi läser om Jesus inför Pilatus. Från översteprästen Kajafas fördes Jesus till Pilatus residens. Pilatus var romarnas ståthållare i Jerusalem. Först ville denne att judarna själva skulle döma Jesus, men de hade inte rätt att döma någon till döden. Pilatus inledde en dialog med Jesus som slutar med frågan "Vad är sanning?" Sedan gick han ut igen till judarna och sade att han inte kunde finna Jesus skyldig till något. Och det var sed att frige en jude vid påsken. Då valde de rövaren Barabbas i stället för Jesus.

Kajafas hade tidigare sagt att det var bäst att en man dog för folket. Judarna hade den särställningen under romarriket att de inte behövde dyrka kejsaren som Gud. De var rädda att bli av med det privilegiet om en ny rörelse kunde åberopa sig på Gud och dessutom Messias.

I Johannesevangeliet kap 18 v 40 finns ursprunget till antisemitismen. Judarna dödade Gud! I detta sammanhang nämnde vår samtalsledare boken "Bibeltolkningens bakgator", skriven av teologen Jesper Svartvik. Där behandlas hur man använt sig av Bibeln i diverse debatter genom historien.

Jesus har satt oändligt många avtryck i skönlitteraturen. Även Pilatus och Barabbas har det skrivits om. Den ryske författaren Michail Bulgakov bygger i "Mästaren och Margarita" ut Jesus samtal med Pilatus. Han låter den romerske ståthållaren få leva med svåra samvetskval efter att Jesus har dödats. När det gäller Barabbas har vi vår egen Pär Lagerkvist som skrivit en roman med "Barabbas" som titel. Barabbas blev fascinerad av Jesus men gick tillbaka till att leva efter våldets princip hos Lagerkvist.

Om vi går tillbaka till Joh kap 17 hittar vi "Jesu förbön för dem som är hans". Han ber för sina lärjungar. "Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig." ( v 20-21).

Vi får vara med i Jesus avskedstal, noterar vi med glädje i bibelgruppen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar