11 december 2019

Om andlig enhet, kärlek och respekt (Efesierbrevet)

Min gamla bibelgrupp har haft sitt sista möte för terminen. Glädjande nog kunde vår pensionerade präst
De har pengar, karriär och familj. Men de har tråkigt.
Gunnar Lind besöka oss i måndags. Han har saknat vår gemenskap. Vi fick en ny medlem också! Det verkade som att hon ville fortsätta i vår.

Vi avslutade Efesierbrevet. Där uppmanar författaren i Paulus namn församlingsmedlemmarna att leva i frid och enhet. Det fick oss att tänka på kyrkans splittring i dag i den katolska, lutherska och ortodoxa. En mängd av frikyrkor finns också. Något som jag själv tycker är ledsamt är att katoliker inte får dela nattvardsbord med protestanter. När vi närvarade vid pilgrimsmässan i Santiago de Compostela i september vågade jag inte gå fram. Gunnar trodde att man ibland kunde hitta lösningar för sådant, kanske ha två olika bord bredvid varandra.

Författaren skriver också om den nya människan som har skapats efter Guds avbild. Han säger till dem som lärt känna Kristus att de inte ska leva som hedningarna, vars tankar är tomhet. "Utan skamkänsla ger de sig hän åt utsvävningar och lever ett alltigenom orent och själviskt liv." (v 19) I detta sammanhang kunde jag inte låta bli att berätta om den norska serien "Exit" som går på svtplay. I dag kanske vi inte riktigt kan konkretisera vad synd är. Men titta på dessa avsnitt som grundar sig på levnadssättet hos fyra män i Oslos finanselit! Där får ni en illustration av en tillvaro helt bortvänd från Gud. Där styr utsvävningar med alkohol och droger och utnyttjande av kvinnor, vars syfte är att fylla igen den existentiella och andliga tomheten.

Vi fortsätter att läsa att i den kristna familjen ska vi kvinnor foga oss efter våra män som efter Herren. Så står det. Å andra sidan ska männen älska sina hustrur som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den. I kap 6 är det barnen som ska lyda sina föräldrar. Men fäderna ska inte reta upp sina barn! Slavarna ska lyda sina herrar, men herrarna ska inte använda hårda ord. "Ni vet ju att de och ni har samme herre i himlen, och han tar inte hänsyn till person." Vi får läsa detta i sin historiska och kulturella kontext men kan ta till oss orden om ömsesidig kärlek och respekt.

Nu får vi hoppas på återseende i vår och att de som varit frånvarande på grund av dålig hälsa kommer tillbaka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar